Eğitmen

Montessori yönteminde eğitmenler sınıfta ilgi odağı değildir. Sınıftaki çocukların ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılamak için öğrenme materyallerinin hazırlanmasına, sunulmasına odaklanmaktadırlar. Çocukların dış dünyayı keşiflerinde onları gözlemleyerek onlara rehberlik etmektedirler.  Montessori eğitiminde eğitmenden günlük ders planından ziyade çocuğa bir insan olarak odaklanması beklenmektedir. Öğretme sürecinden çok çocuğun içselleştirerek öğrenmesi önemlidir. Eğitmen her çocuk için günlük dersler planlasa da, çocuğun ilgisi, ilerlemesi, ruh hali ve davranışındaki değişikliklere karşı uyanık olup eğitimi ona göre yeniden şekillendirir. 

Montessori Eğitmeni; Alçakgönüllü, sabırlı, sağduyulu olup çocuğun ilgisini çekebilmeli, aktif dinleme ve gözlem kabiliyetine sahip olmalıdır. 

Montessori eğitimi ve gelişim ; Montessori eğitim modelini geliştirirken çocuklarla yaptığı sistemli gözlemleri temel almıştır. Yani gözleme dayalı olarak çocukların gelişim dönemlerini incelemiş ve gelişim dönemlerine göre ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmıştır. Montessori’nin çocukların gelişimiyle ilgili ortaya attığı en önemli ve en tanınmış kavram emici zihindir. Montessori, çocukları gözlemlediğinde onların çevredeki uyaranlara karşı hassas olduklarını ve karşılaştıkları uyaranları hızlıca alıp, zihinsel olarak işleyip hayata aktardıklarını görmüştür. Montessori, insanın yaşama devam etmesi için paha biçilemez değerde olan bu gözlem, özümseme ve işleme faaliyetine emici zihin adını vermiştir.