Neden Montessori Eğitimi

Türkiye’de ise cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün Montessori eğitimine dikkat çektiği bilinmekle birlikte eğitim özellikle geçtiğimiz on yıllarda tanınmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak Montessori yönteminin kurumsal olarak okul öncesi dönem eğitiminde yoğunlaştığı görülmektedir.

Montessori eğitimi yaygınlaşmaya başladıkça popülerliği de artmıştır. Ülkemizde geleneksel eğitim veren bazı okullar, bünyelerinde bir tane sınıfı Montessori materyallerinden birkaçı ile donatarak “Montessori Sınıfı” oluşturduklarını iddia etmektedirler. Ancak Montessori sadece materyallerden ibaret olmayan çocuğun bizzat aktif şekilde öğrenme sürecinden geçtiği, hayata katıldığı kendine has bir felsefesi olan bir eğitim modelidir. Kurumsal olarak sunulan gerçek bir Montessori eğitiminde önemli olan çocukların aktif katıldığı, öz disiplin ve saygının keşfetme sürecinde çocuk tarafından içselleştirilerek gerçekleştiği, çocuğun merkezde olduğu anlayışı benimsemek önemlidir. Bu nedenle “Montessori sınıfı” kavramı ile öğrenmenin yüzeysel kalıp içselleştirilmeyeceği ve dolayısıyla etkili olmayacağı da aşikârdır.

Montessori eğitiminin yapılan pek çok çalışmada çocukları sosyal olarak yetkin hale getirdiği, okula hazırlamada daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Biz de Münife Güllüoğlu Gündüz Bakım Evi olarak çocukların bağımsız bir şekilde keşfederek, her etkinliğin öznesi olarak öğrenmelerini teşvik eden bir eğitim anlayışını benimsedik.