Vizyonumuz

Montessori eğitimi çocuğun ihtiyacına ve ritmine göre bireysel çalışmayı öne çıkaran bir programdır. Her çocuğun gelişiminin ön plana çıkarılması ve materyallerle desteklenmesi sağlanır. Çocuklar Montessori eğitimiyle gelişimlerini bireysel olarak desteklerken okulöncesi dönem sosyal beceriler grup çalışmalarıyla ve ortak projelerle kazandırılacaktır. Kısaca okulumuzda Montessori eğitiminin “Bana kendi başıma yapmam için yardım et.” felsefesinden yola çıkarak gelecekte çocuklarımızın duygusal, sosyal, fiziksel, bilişsel anlamda gelişimlerinin tamamlanmasını hedeflemekteyiz.